KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZALINIE PIOTR JANCZYSZYN
KANCELARIA KOMORNICZA NUMER V W KOSZALINIE
UL.POCZTOWA 1/112 75-017 KOSZALIN
TEL. 94 343 09 98 E-MAIL:koszalin.janczyszyn@komornik.plOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KO1K/00109403/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Piotr Janczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul.Andersa 17, w sali nr 6A odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na trzeciej kondygnacji składający się z trzech pokoi,kuchni,przedpokoju,łazienki,wc o łącznej pow.79,05m2,który to udział w w nieruchomości należy do dłużnika , a położonej: 75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego Tytusa 14 A/7, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00109403/3

Suma oszacowania wynosi 226 225,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 668,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 622,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Koszalinie 56 12401428 1111 0010 5178 2905 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie za zgodą komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie Komornik informuje,że w dniu 17-11-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul.Andersa 17, w sali nr 6A odbędzie się także pierwsza licytacja drugiego z udziałów (1/2) w przedmiotowej nieruchomości . W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO LICYTACJI KAŻDEGO Z UDZIAŁÓW WADIUM WSKAZANE WYŻEJ NALEŻY UIŚCIĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO Z NICH.
W TYM STANIE RZECZY WADIUM W KWOCIE 22 622,50 ZŁ NALEŻY UIŚCIĆ W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI.PRZY WPŁACIE NALEŻY WSKAZAĆ KTRÓREGO Z UDZIAŁÓW DOTYCZY WPŁATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Komornik Sądowy

Piotr Janczyszyn


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZALINIE PIOTR JANCZYSZYN
KANCELARIA KOMORNICZA NUMER V W KOSZALINIE
UL.POCZTOWA 1/112 75-017 KOSZALIN
TEL. 94 343 09 98 E-MAIL:koszalin.janczyszyn@komornik.plOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KO1K/00109403/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Piotr Janczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul.Andersa 17, w sali nr 6A odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony na trzeciej kondygnacji składający się z trzech pokoi,kuchni,przedpokoju,łazienki,wc o łącznej pow.79,05m2,który to udział w w nieruchomości należy do dłużnika , a położonej: 75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego Tytusa 14 A/7, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00109403/3

Suma oszacowania wynosi 226 225,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 668,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 622,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Koszalinie 56 12401428 1111 0010 5178 2905 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie za zgodą komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie Komornik informuje,że w dniu 17-11-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul.Andersa 17, w sali nr 6A odbędzie się także pierwsza licytacja drugiego z udziałów (1/2) w przedmiotowej nieruchomości . W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO LICYTACJI KAŻDEGO Z UDZIAŁÓW WADIUM WSKAZANE WYŻEJ NALEŻY UIŚCIĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO Z NICH.
W TYM STANIE RZECZY WADIUM W KWOCIE 22 622,50 ZŁ NALEŻY UIŚCIĆ W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI.PRZY WPŁACIE NALEŻY WSKAZAĆ KTRÓREGO Z UDZIAŁÓW DOTYCZY WPŁATA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Piotr Janczyszyn

 Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem